Política de privacitat

Les dades de caràcter personal que ens facilitis voluntàriament durant la navegació a www.invitaenunclic.com i la seva aplicació mòbil (en endavant, “invitaenunclic”), en particular en el moment del registre, així com durant l'ús de invitaenunclic i en el moment de la compra del Servei, quedaran incorporats, segons correspongui, al fitxer de clients de INVITAENUNCLIC i només seran tractats dins els límits establerts en aquesta Política de Privacitat i a les Condicions d'Ús i Preus d'invitaenunclic


Principis generals

INVITAENUNCLIC es compromet a respectar la privacitat d'acord amb la normativa de protecció de dades. En particular, per la Llei Orgànica espanyola 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i les seves normes de desenvolupament. Aquesta Política de Privacitat explica com tractem (en particular, com recopilem, fem servir i protegim) la informació, les dades personals, les dades no personals i l'agenda d'invitaenunclic amb els teus contactes.

Abans que acceptis els Termes i Condicions de INVITAENUNCLIC et convidem a llegir les seccions que figuren a sota i a entendre amb quines finalitats farem servir la teva informació personal. Mitjançant l'ús d'invitaenunclic, i en particular en el moment del teu registre i en el moment de la compra del Servei, estàs acceptant les pràctiques descrites en aquesta Política de Privacitat i a les Condicions d'Ús i sota els Preus d'invitaenunclic. Per tant no facis servir invitaenunclic i no incloguis a invitaenunclic les dades de caràcter personal, ja siguin teves o de tercers, si no estàs d'acord amb els termes i condicions de INVITAENUNCLIC

Recollim informació en diferents moments i de diferents maneres tal com descrivim en els següents apartats.


Dades de Caràcter Personal

Les dades de caràcter personal són aquelles que es poden fer servir per identificar una persona específica o posar-se en contacte amb ella.

La nostra política de privacitat es basa en quatre principis fonamentals:

  • No emmagatzemem informació sobre els usuaris individuals, excepte la informació lliurement proporcionada pels mateixos o tercers mitjançant el corresponent consentiment informat, com per exemple, el teu nom i direcció postal, data de naixement, país, telèfon, correu electrònic, així com altres dades recopilades en el moment del registre o mitjançant enquestes, o el dels tercers que ens proporcionis sota la vigent legalitat a incloure a la teva agenda a invitaenunclic i, en particular, els que ens donis i intercanviem amb la passarel·la de pagaments i la resta d'entitats financeres en el moment de la compra del Servei.
  • Fem un seguiment de les tendències generals d'ús de invitaenunclic a través de direccions IP i de la xarxa mòbil per la qual s'accedeix al Servei, però no de la navegació individual de cada usuari associada al mateix. No venem ni distribuïm la informació que obtenim de la teva visita a invitaenunclic.
  • Només farem servir la informació personal que decideixis comunicar-nos en el moment de la seva recopilació per a les finalitats especificades o implícites en el formulari de recollida de dades, d'acord amb els termes i condicions de invitaenunclic, i d'acord a les preferències que ens hagis indicat.

INVITAENUNCLIC pren totes les mesures necessàries per a garantir en tot moment la seguretat i confidencialitat de totes les dades que estan sota la seva custòdia.


Alta en els serveis com a usuari registrat

Per a accedir a determinats serveis serà precís donar-se d'alta com a usuari registrat de invitaenunclic i donar-nos una sèrie de garanties en relació amb la legitimitat de les dades dels teus contactes. Les dades per emplenar el Formulari d'Alta es faciliten de manera lliure i voluntària, de manera que les dades hauran de ser certes i ajustades a la realitat.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així com a comunicar a INVITAENUNCLIC, tan aviat com sigui possible, la pèrdua, robatori o qualsevol risc d'accés als mateixos per part d'un tercer.

Durant la navegació a invitaenunclic, i particularment en el moment de donar-se d'alta com a usuari registrat de invitaenunclic, així com durant l'ús de invitaenunclic i en el moment de la compra del Servei de invitaenunclic, l'usuari consent que les seves dades personals i/o qualsevol altra dada voluntàriament facilitada, així com el dels tercers que l'usuari faciliti, sigun tractats de forma automatitzada o manual en la forma i estricte compliment que es descriu a la present Política de Privacitat i a les Condicions d'Ús i sota els Preus de invitaenunclic.


Sobre les teves dades de caràcter personal

Les teves dades de caràcter personal que INVITAENUNCLIC recull en els diferents formularis i pàgines de invitaenunclic permeten realitzar a INVITAENUNCLIC el seguiment de la relació contractual que tens amb INVITAENUNCLIC, inclosa la remissió de les invitacions que decideixis enviar als destinataris de la teva agenda a invitaenunclic i per a la gestió del pagament del Servei, sota les Condicions d'Ús i sota els Preus de invitaenunclic. Així mateix, per a mantenir-te informat sobre les novetats de invitaenunclic, així com per millorar les invitacions, serveis, continguts i anuncis publicitaris de invitaenunclic. Amb la qual cosa, si no desitges formar part de la llista de ditribució de invitaenunclic, podràs donar-te de baixa en qualsevol moment actualitzant les teves preferències.

INVITAENUNCLIC necessita poder cedir algunes de les teves dades de caràcter personal als tercers que gestionen els teus pagaments en contraprestació pel nostre Servei (per exemple, amb les passarel·les de pagament, els gestors de les targetes de crèdit, les entitats financeres, etc., que en alguns casos poden tractar les dades des de territoris amb una normativa equivalent a l'espanyola en matèria de protecció de dades) i tot això sense perjudici de les dades de caràcter personal que, en el moment del pagament, puguis donar tu directament i voluntàriament a aquests tercers (és a dir, al marge dels que tu donis a INVITAENUNCLIC pels corresponents canals segurs). Als efectes d'assegurar que les dades les dónes dins un entorn segur (tant a nosaltres com a les passarel·les de pagament o entitats financeres per les quals es canalitzi el pagament), és recomanable que ho verifiquis per la direcció “url” que figura a propietats (clicant el botó dret del ratolí). Aquesta direcció “url” hauria de començar per “https”, on la “s” identifica que els continguts s'estan oferint per un servidor segur. Així mateix la “url” del navegador pel qual s'envien les dades indicarà a qui es donen aquestes dades.

Així mateix, INVITAENUNCLIC cedirà les teves dades de caràcter personal imprescindibles imperatius a l'administració tributària (als efectes impositius – IVA), a les entitats bancàries (per a les corresponents comprovacions), al Ministeri Fiscal (en la comprovació de conductes delictives) o a les autoritats competents sempre que dita cessió vingui imposada a INVITAENUNCLIC per les normes espanyoles d'obligat compliment.

Finalment, INVITAENUNCLIC podrà posar a disposició les teves dades a qualsevol empresa interessada en comprar o que compri invitaenunclic o una part del seu negoci i, en conseqüència, donar accés a qualsevol auditor nacional o internacional per a portar a terme la seva "due diligence”, així com a aquelles empreses d'allotjament que puguin emmagatzemar les dades per al Servei d'invitaenunclic en servidors remots al núvol (és a dir, en un “cloud”), fins i tot quan aquests mateixos estiguin a territoris sense una legislació equivalent a l'espanyola en matèria de protecció de dades.

Reconeixes que quan ens subministres les dades accedeixes a que les tractem d'acord amb aquesta Política de Privacitat.


Recollida i tractament de dades de caràcter no personal

INVITAENUNCLIC també porta a terme la recollida de dades de caràcter no personal − dades en un format que impedeix que siguin associats directament amb una persona determinada. INVITAENUNCLIC podrà recollir, tractar, transferir i divulgar dades de caràcter no personal per a qualsevol finalitat. Aquests són alguns exemples de les categories de dades de caràcter no personal que INVITAENUNCLIC podrà recollir mitjançant invitaenunclic i les finalitats per a les quals podrem portar a terme el tractament de les mateixes:

  • INVITAENUNCLIC podrà recollir dades tals com l'idioma, el codi postal, el codi d'àrea, ubicació i zona horària dins la qual es faci servir un producte de invitaenunclic per a conèixer millor la conducta dels clients d'INVITAENUNCLIC i millorar els productes, serveis i anuncis publicitaris d'invitaenunclic.
  • Si combinem dades de caràcter no personal amb dades de caràcter personal, les dades combinades seran tractades com a dades de caràcter personal mentre segueixin estant combinades.

Sobre les dades de caràcter personal de les persones a les quals remetis les teves invitacions: Llibreta de Adreces - Agenda invitaenunclic

Invitaenunclic et permet disposar d'una agenda de contactes per a guardar les teves llistes de convidats, tant personals com professionals. És necessari ser un usuari registrat de invitaenunclic per a poder accedir i emprar aquest Servei. Aquesta informació s'emmagatzema actualment als servidors de Ilimit Comunicaciones, Volta 1, 5è, 08224 Terrassa (España), que ha adoptat les mesures de caire tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la seguretat de la teva agenda i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, tant si provenen de l'acció humana com del medi físic o natural. De tota manera, també consents que INVITAENUNCLIC pugui allotjar aquestes dades en un altre tercer encarregat del tractament, fins i tot en un núvol (“cloud”) inclòs en una cadena de servidors remots d'allotjament de dades (“hosting”) que estiguin en territoris sense una normativa equivalent a l'espanyola en matèria de protecció de dades i que INVITAENUNCLIC pugui subcontractar als efectes del present apartat.

Als efectes del tractament de les dades de les persones que pugis a la teva agenda de invitaenunclic per a remetre'ls invitacions, segons el preceptuat a l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, INVITAENUNCLIC actua com a simple encarregat de tractament de la informació i dades de contactes que decideixis incorporar, obligant-se a:

tractar les dades de caràcter personal seguint únicament les teves instruccions i, per tant, limitat i conforme a les especificacions del propi Servei;

  • no aplicar ni utilitzar les dades amb una finalitat diferent a la indicada a les pròpies condicions del Servei; no comunicar les dades a cap altre tercer sense la prèvia i expressa autorització de l'usuari del servei; i a aplicar les mesures de seguretat de nivell bàsic.

Per tant, tu ets l'únic responsable del fitxer que es generi com a conseqüència de les dades de contacte que hi incorporis, per la qual cosa et compromets a informar i recollir els corresponents consentiments de les persones que incorporis a la teva agenda als efectes del tractament que faràs de les seves dades de caràcter personal a invitaenunclic (en el seu cas, obtindràs la seva autorització perquè puguis remetre'ls les teves comunicacions comercials) a fi de la remissió de les invitacions, així com també hauràs de ser tu qui inscrigui el fitxer a la Agencia Española de Protección de Datos quan la finalitat d'aquest fitxer sigui la d'un tractament de dades fora de l'àmbit domèstic, i al compliment de la resta del preceptuat per la normativa de protecció de dades que et concerneixi en la teva qualitat de responsable del tractament de dades i del fitxer.

Així mateix, hauràs d'assegurar tu mateix l'actualització de les dades dels teus contactes, oferir-los-hi l'exercici dels drets ARCO i informar-los i recollir el seu consentiment conforme les seves dades de caràcter personal poden ser emmagatzemades en una cadena de servidors en el núvol (“cloud”) fins i tot de manera remota en territoris que puguin no tenir una normativa equivalent a l'espanyola en matèria de protecció de dades.

En definitiva, et compromets a assumir íntegrament qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de l'incompliment de tot quant es diu en el present apartat que et sigui d'aplicació com a responsable del tractament de les dades dels teus contactes a l'agenda i dels que constin a les remissions de les teves invitacions, deixant indemne a INVITAENUNCLIC per qualsevol dany i perjudici que un incompliment teu pogués ocasionar.


Accés a les dades de caràcter personal

Pots ajudar-nos a garantir que la teva informació de contacte i les teves preferències, així com les dels contactes que tinguis a la teva agenda, siguin correctes, estiguin completes i es mantinguin actualitzades en tot moment accedint al teu compte d'invitaenunclic.


Accés la teva informació

Podràs escriure a INVITAENUNCLIC quan ho desitgis per a exercir els teus drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició), és a dir per a obtenir detalls sobre la informació personal que en aquell moment INVITAENUNCLIC té sobre tu, sol·licitar-nos la seva rectificació en cas que les dades siguin incorrectes o la seva eliminació en cas de no estar obligats a conservar-los per imperatiu legal o per raons professionals legítimes, sempre adjuntant una fotocòpia del teu D.N.I. Si us plau, dirigeix-te a: Referència: Protecció de Dades) info@invitaenunclic.com.

Adoptarem totes les mesures raonables per a confirmar la teva identitat abans de proporcionar-te dades sobre la informació personal que tinguem sobre tu.


Còpia de Seguretat

INVITAENUNCLIC ha implementat les mesures de seguretat de nivell bàsic per a protegir la pèrdua, mal ús i alteració de la informació sota el seu control. Això inclou informació personal i agendes de invitaenunclic. Tanmateix, el Servei no inclou una còpia de seguretat, per la qual cosa per precaució acceptes que guardaràs una còpia de seguretat de totes les teves dades, la teva agenda i remissió d'invitacions, sense que INVITAENUNCLIC hi estigui obligada.


Manteniment de la Política de Privacitat

INVITAENUNCLIC es reserva el dret a actualitzar la seva Política de Privacitat en qualsevol moment. Si decidíssim canviar la nostra política de privacitat, te'n mantindrem informat, sense perjudici que publicarem un avís a invitaenunclic juntament amb la versió actualitzada de la Política de Privacitat.


Idiomes

Tota la informació i documentació disponible a la versió en anglès d'invitaenunclic es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en anglès i el de la versió original en espanyol prevaldrà el d'aquesta darrera.


Condició particular

Certes disposicions d'aquesta Política de Privacitat i de la resta dels termes i condicions del Servei poden veure's supeditades a avisos legals expressament designats o a termes ubicats en llocs concrets d'invitaenunclic.


Aquest lloc utilitza cookies per funcionar, adaptar i facilitar la navegació de l'usuari. En seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.