Condicions d'ús

1. Reconeixement i Acceptació dels Termes de Servei

Mitjançant www.invitaenunclic.com o la seva corresponent aplicació mòbil (d’ara endavant, "invitaenunclic"), INVITAENUNCLIC, SL proveeix certs serveis a particulars i a empreses per a crear, personalitzar, guardar, enviar, rastrejar, rebre i gestionar invitacions i correspondència (d’ara endavant, el Servei).

QUAN FACIS SERVIR QUALSEVOL PART DEL SERVEI O QUAN COMPLETIS qualsevol registre o PROCÉS DE COMPRA A INVITAENUNCLIC, ET COMPROMETS A COMPLIR AMB TOTS ELS TERMES I CONDICIONS AQUÍ ESPECIFICATS.

Si no entens o no estàs d'acord amb aquests Termes de Servei, si us plau no facis servir invitaenunclic o qualsevol de les seves funcions i no et registris NI REALITZIS CAP COMPRA DEL NOSTRE SERVEI. Si tens alguna pregunta o dubte sobre aquests Termes de Servei, si us plau fes-nos-ho saber enviant un correu electrònic a info@invitaenunclic.com.

Els termes i condicions d'aquest Servei poden ser actualitzats en el futur. Si fos així, INVITAENUNCLIC t'informaria prèviament.

El teu acord contractual amb INVITAENUNCLIC es compon de les presents Condicions d'Ús i de la Política de Privacitat i Preus d’invitaenunclic. Per aquest motiu, abans d'acceptar-les, és important que les llegeixis amb atenció.


2. Edat

Cal que siguis un individu major de 14 anys per a registrar-te o utilitzar aquest Servei. INVITAENUNCLIC no emmagatzemarà o farà servir de forma conscient cap informació personal enviada per nens per a cap propòsit, incloent l'enviament a tercers. En cas que fos així, INVITAENUNCLIC no emmagatzemarà o farà servir de forma conscient cap informació personal enviada per nens per a cap propòsit, incloent l'enviament a tercers. En cas que fos així, INVITAENUNCLIC esborrarà les dades automàticament sense perjudici del seu bloqueig pels períodes prescriptius de la responsabilitat davant les autoritats competents.


3. Informacions Falses

INVITAENUNCLIC es reserva el dret de cancel·lar el teu compte o el de qualsevol usuari si té notícies que s'ha proporcionat informació falsa o enganyosa durant el procés de registre o si es violen d'alguna manera aquests termes i condicions del Servei.


4. Política de Privacitat

INVITAENUNCLIC es compromet a respectar la privacitat d'acord amb la Llei Orgànica espanyola 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i les seves normes de desenvolupament. La Política de Privacitat de INVITAENUNCLIC explica com es tracten les teves dades de caràcter personal i les de les persones que pugis a la teva agenda a invitaenunclic per a la remissió de les teves invitacions. Per la qual cosa, mitjançant l'ús d’invitaenunclic i, en particular, amb la teva acceptació dels termes i condicions d’invitaenunclic, estàs acceptant i instruint INVITAENUNCLIC respecte la forma i els límits sota els quals tractarem les dades de caràcter personal d'acord amb els textos legals d’invitaenunclic i, particularment, segons les pràctiques descrites a la Política de Privacitat de invitaenunclic.


5. Modificació, Interrupció i Supressió de Serveis

INVITAENUNCLIC pot modificar o interrompre els seus serveis per causes justificades, en particular per manteniment o per causes imputables a tercers com ara la caiguda d'Internet, electricitat, atacs de Denegació de Servei o causes de força major. L'usuari no pot exigir a invitaenunclic la modificació, supressió i / o addició d'algun dels serveis prestats per invitaenunclic.


6. Registre, Accés als Serveis i Seguretat

Per a poder accedir a determinats serveis, hauràs de facilitar informació relativa a la teva persona (tal com dades d'identificació o contacte) com a part del procés de registre en el Servei, o com a part de la utilització continuada del Servei. Acceptes que la informació de registre que facilitis a INVITAENUNCLIC serà precisa, correcta i actualitzada en tot moment.

Estàs obligat a utilitzar el Servei únicament per als fins permesos a les normes d'obligat compliment i d'acord amb el que disposen les presents Condicions d'ús, la Política de Privacitat i els Preus d'invitaenunclic.

Et compromets a no accedir (o intentar accedir) al Servei per cap altre mitjà que no sigui la interfície facilitada per invitaenunclic, llevat que t’hi autoritzi específicament un contracte expressament signat per escrit i subscrit per separat amb INVITAENUNCLIC

T’obligues a no participar en cap activitat que dificulti o interfereixi en el funcionament del Servei, incloent-hi els servidors i xarxes que estan connectats amb el Servei.

Llevat que tinguis una autorització específica en virtut d'un contracte subscrit per separat amb INVITAENUNCLIC, t’obligues a no reproduir, duplicar, copiar, vendre, comercialitzar o revendre el Servei per a cap finalitat.

Acceptes ser el responsable únic, sense que INVITAENUNCLIC hagi d'assumir cap responsabilitat davant teu o altres tercers, per qualsevol incompliment de les teves obligacions previstes en els termes i condicions, així com de les conseqüències d'aquest incompliment incloent qualsevol pèrdua o dany que es pugui incórrer.

Ets responsable de mantenir la confidencialitat del teu accés al compte i / o contrasenya. Així mateix, ets responsable de tots els usos del teu compte, tinguin o no tinguin la teva autorització. Hauràs de notificar de manera immediata a INVITAENUNCLIC qualsevol ús no autoritzat o indegut del teu compte escrivint a info@invitaenunclic.com.


7. Pràctiques Generals Relatives a l’Ús i Emmagatzematge

Acceptes que INVITAENUNCLIC pot establir pràctiques generals i límits relatius a l'ús del Servei, incloent sense limitació, el termini màxim de temps que les dades o altres continguts que són emmagatzemats pel Servei i l'espai de disc màxim que serà assignat en els servidors d' INVITAENUNCLIC al teu nom. Acceptes que guardaràs una còpia de seguretat de totes les teves dades, la teva agenda i remissió d'invitacions, sense que INVITAENUNCLIC estigui obligada a guardar la còpia de seguretat.

Reconeixes que INVITAENUNCLIC es reserva el dret a cancel·lar els comptes inactius per un període prolongat de temps..


8. Preus

Per a enviar una invitació o targeta a través d’invitaenunclic, a més de registrar-te has de tramitar un procés de compra.

INVITAENUNCLIC accepta les següents formes de pagament: targetes de crèdit emeses per entitats bancàries de tot el món, Vals Regal i Vals Descompte. Quan dónes una ordre d’enviament mitjançant invitaenunclic, autoritzes a INVITAENUNCLIC i / o al tercer processador dels pagaments (la passarel·la de pagaments i institucions financeres) a carregar a la targeta de crèdit que especifiquis l'import de l'enviament. L'enviament es facturarà amb caràcter simultani a l'operació o poc temps després.

El preu total que abonaràs inclou el preu del producte més l'impost sobre el valor afegit (IVA espanyol) corresponent al tipus que es trobi vigent en la data de la descàrrega.

INVITAENUNCLIC es reserva el dret a oferir Vals Regal i Vals Descompte en relació amb programes d'incentius, programes de bons, programes de fidelització o d'altres programes, i de limitar la participació en aquests programes només a certs membres del públic (per exemple, els usuaris de nou registre a invitaenunclic, etc.). INVITAENUNCLIC es reserva el dret d'imposar restriccions sobre l'ús, la caducitat, la redempció o el calendari dels crèdits que s'ofereixen de forma gratuïta. Si disposes de Vals Regal o Vals Descompte per fer un enviament, l'import corresponent es deduirà amb caràcter simultani a l'operació. Quan ordenis un enviament, s'utilitzaran en primer lloc els Vals Regal i Vals Descompte, l'import restant, si s’escau, es carregarà posteriorment a la targeta de crèdit.


9. Invitaenunclic App.

Pots accedir a una part dels serveis d’invitaenunclic des del teu telèfon intel·ligent o tauleta tàctil mitjançant una aplicació invitaenunclic. Si descarregues l'aplicació invitaenunclic, INVITAENUNCLIC pot exigir l'actualització de la versió de l'aplicació invitaenunclic de tant en tant per tal de continuar utilitzant el servei a través de l'aplicació invitaenunclic.


10. Llicència per a utilitzar el Servei

INVITAENUNCLIC et concedeix una llicència limitada per a accedir i fer ús personal del Servei i no per descarregar (amb excepció del "caché" de pàgines) qualsevol porció d'aquest, excepte amb el consentiment exprés de INVITAENUNCLIC per escrit. Aquesta llicència no permet la revenda, distribució o ús comercial d'aquest Servei o el seu contingut, qualsevol ús derivat d'aquest Servei o el seu contingut, o qualsevol ús de mineria de dades, robots o similars recopilacions de dades i eines d'extracció. Aquest Servei, o qualsevol part d'aquest, no es podrà reproduir, duplicar, copiar, vendre, revendre, visitar o explotar per a fins comercials sense l'exprés consentiment per escrit d' INVITAENUNCLIC

L'ús del Servei que constitueixi un abús a les condicions i termes podrà ser impedit per INVITAENUNCLIC

INVITAENUNCLIC es reserva el dret de cancel·lar el teu compte si determina que no has complert amb els termes i condicions del Servei. Si tens algun dubte sobre un ús és millor que contactis primer amb INVITAENUNCLIC

Acceptes que el Servei pot contenir informació, programari, fotografies, vídeo, text, gràfics, música, sons o altres materials (col·lectivament, el "Contingut") que estan protegits per drets d'autor, patents, marques, secrets comercials o altres drets de propietat, i que aquests drets són vàlids i protegits en totes les formes, mitjans i tecnologies existents ara o desenvolupades en el futur. El contingut, en el seu conjunt i en la seva totalitat, està protegit per lleis de propietat intel·lectual (drets d'autor) com un treball individual o col·lectiu, en particular en la selecció, coordinació, arranjament i millora d'aquest Contingut.

La modificació del contingut o el seu ús per a qualsevol altre propòsit, incloent l'ús del Contingut en un altre lloc web o xarxes està prohibit. A excepció del que pugui ésser expressament autoritzat per escrit amb caràcter previ per INVITAENUNCLIC i fora del que permeti la corresponent llicència específica, et compromets a no reproduir, comunicar públicament, distribuir, vendre, modificar, llogar, arrendar, prestar, adaptar, traduir, transformar, crear treballs derivats (ja sigui en la seva totalitat o en part), descompilar, realitzar enginyeria inversa, desmuntar, o reduir d'una altra manera tot o part del Servei, incloent el contingut.

SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA, INVITAENUNCLIC EÉS RESPONSABLE DE CAP MANERA DE QUALSEVOL MATERIAL PUBLICAT PER QUALSEVOL usuari o un tercer, INCLOENT, SENSE LIMITACIONS, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER ERRORS O OMISSIONS EN QUALSEVOL MATERIAL O PER QUALSEVOL DANY O PÈRDUA DE QUALSEVOL TIPUS INCORREGUT COMN A RESULTAT DE L'ÚS DE QUALSEVOL MATERIAL PUBLICAT, ENVIAT PER CORREU ELECTRÒNIC O PER QUALSEVOL ALTRA FORMA DE TRANSMISSIÓ A TRAVÉS DEL SERVEI.


11. Restriccions en l'Ús del Servei

Ets l'únic responsable de qualsevol dada, contingut, informació, opinió, text, programari, arxiu de so, imatge, gràfic, vídeo, missatge, arxiu, enllaç o qualsevol altre material (en endavant, el "Material") que agreguis / pugis i transmetis, publiquis o distribueixis a través del Servei, sense que INVITAENUNCLIC hagi d'assumir cap responsabilitat davant teu o tercers, així com de les conseqüències derivades de les teves accions, incloent qualsevol pèrdua o danys en el qual pugui incórrer INVITAENUNCLIC

Et compromets a utilitzar el Servei i Contingut d’invitaenunclic, així com el teu Material, amb total respecte a la Llei, la moral, els bons costums, i l'ordre públic. En particular, de manera que el seu ús no sigui il·lícit i que no infringeixi els drets de tercers. Et compromets a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través d’invitaenunclic continguts, imatges, textos, anuncis, missatges o qualsevol altre producte (tot això inclòs també dins el "Material") que de qualsevol forma:

 • contravingui o atempti contra els drets fonamentals i llibertats públiques;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, imatges, missatges i / o serveis delictius, violents, pornogràfics, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l'ordre públic, i en particular a aquells que poguessin atemptar contra els drets dels menors;
 • pugi, publiqui, enviï per correu electrònic o de qualsevol altra forma de publicitat no sol·licitada o autoritzada, materials promocionals, "correu brossa", "spam", "cartes en cadena", "esquemes piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitud;
 • pugi, publiqui, enviï per correu electrònic o d'una altra manera qualsevol material que contingui virus de software o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol software o hardware o equip de telecomunicacions;
 • interfereixi amb o interrompi el Servei o servidors o xarxes connectades al Servei, o incompleixi els requisits, procediments, polítiques o regulació de xarxes connectades al Servei;
 • pugi, publiqui, enviï o posi a disposició algun material que sigui inacceptable o restringeixi o inhibeixi a qualsevol altra persona de fer servir o gaudir del servei, o que pugui exposar a INVITAENUNCLIC o als seus usuaris a qualsevol dany o responsabilitat de qualsevol tipus;
 • es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per a dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar o que s'efectuï;
 • siguin contraris al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones, així com els que poguessin atemptar contra la llibertat sexual en general i especialment contra la integritat i llibertat sexual de menors i incapaços.

T’obligues així mateix a:

 • no enviar Material que sigui fals, fraudulent, incorrecte o enganyós, obscè, ofensiu, difamatori, abusiu o que incompleixi els drets de qualsevol tercer (inclosos els drets de propietat intel·lectual);
 • no remetre missatges utilitzant una identitat falsa, així com a no camuflar de cap manera l'origen del missatge;
 • no remetre missatges que constitueixin publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "spam", "cartes en cadena", "esquemes piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitació;
 • a no fer ús de cap llista de distribució que inclogui qualsevol persona que no hagi donat permís específic per a ser inclòs en aquest procés (comercials o no);
 • a no difondre virus informàtics o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol software o hardware o equip de telecomunicacions; i
 • a no enviar informació que sigui qüestionable o que restringeixi o impedeixi a qualsevol altra persona de fer servir o gaudir del Servei, o que pugui exposar a INVITAENUNCLICo els seus usuaris a qualsevol dany o responsabilitat de qualsevol tipus.

INVITAENUNCLIC no està obligada a monitorar les conductes i el Material dels usuaris. L'usuari respondrà de l’ incompliment de les seves obligacions, en particular pel que fa a les sancions i responsabilitats que això pugui generar contra INVITAENUNCLIC deixant a INVITAENUNCLIC totalment indemne.

INVITAENUNCLIC podrà, en qualsevol moment, retirar el material, en particular les imatges, textos, continguts, productes i qualsevol altre, aportats per l'usuari que puguin suposar un incompliment dels presents termes i condicions del Servei.


12. Dret de Propietat i Drets d'Autor

Nosaltres respectem la propietat intel·lectual de tercers, i sol·licitem als nostres usuaris que facin el mateix. És possible que, en circumstàncies apropiades, i a la nostra discreció, cancel·lem els comptes d'aquells usuaris que infringeixin els drets de propietat intel·lectual d'altres. Si creus que el teu treball ha estat copiat d'una manera que constitueixi una infracció del dret d'autor, si us plau posa't en contacte amb nosaltres a info@invitaenunclic.com.


13. Exclusió de garanties i responsabilitats

L'accés i la utilització d’invitaenunclic es realitzaran sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'usuari.

INVITAENUNCLIC no es responsabilitza de l'exactitud, veracitat i vigència de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i els continguts de les quals pertanyin a fonts d'informació de tercers aliens a ella. Respecte això, INVITAENUNCLIC només respondrà dels serveis propis i continguts directament originats per ella i identificats amb la marca o propietat intel·lectual o industrial d'INVITAENUNCLIC

INVITAENUNCLIC no garanteix ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de tota naturalesa deguts a les següents circumstàncies:

1. La manca de continuïtat del funcionament d’invitaenunclic, així com del funcionament incorrecte d'aquest.

2. La manca d'utilitat, adequació o validesa del Servei i contingut que s'ofereixen a invitaenunclic, respecte als resultats i expectatives de l'usuari.

3. L'existència de virus o programes a l'ordinador de l'usuari o per la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través d’invitaenunclic.

4. El coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies d'accés i ús que els usuaris fan d’invitaenunclic i de les informacions i Servei.

5. Sota cap circumstància, inclosa la negligència, de la pèrdua de negoci, pèrdua d'ús, pèrdua de beneficis, pèrdua de dades, per danys indirectes, secundaris, especials o conseqüents que resultin de l'accés o de l'ús dels serveis d’invitaenunclic, o que d'una altra manera es trobin dins l'àmbit.

En tot cas, i dins el que permetin les normes d'obligat compliment, la responsabilitat quedarà limitada al preu pagat pel Servei.


14. Termes i Relació entre l'Usuari i INVITAENUNCLIC

Els termes i condicions i, en particular, les relacions entre l'usuari i INVITAENUNCLIC, es regiran per les lleis espanyoles. En cas de disputa entre les parts, i amb renúncia al seu fur propi dins el permès per les normes d'obligat compliment, es sotmeten davant els tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Si un tribunal competent considerés que alguna disposició d'aquests termes i condicions fos invàlida, les parts acordaran que el tribunal intenti fer efectiva la voluntat de les parts en la forma reflectida a la disposició, i que les restants disposicions seguiran sent de ple dret i vigència.

Certes disposicions d'aquests termes i condicions del Servei poden veure’s supeditades a avisos legals expressament designats o termes ubicats en llocs concrets d’invitaenunclic.


15. Usuaris Fora d'Espanya i Legislació Aplicable

El Contingut d'invitaenunclic.com (exceptuant el Material) està controlat per INVITAENUNCLIC , des de les seves oficines en territori espanyol i està pensat per al públic espanyol si bé amb la possibilitat de remissió de les invitacions a públic estranger i en idioma anglès.INVITAENUNCLIC posa de manifest que és possible que aquest Contingut no sigui apropiat o no estigui disponible per al seu ús des d'un lloc situat fora del territori espanyol. Per a qualsevol controvèrsia o conflicte suscitat en relació amb aquests termes i condicions del Servei, seran igualment aplicables les lleis espanyoles i competents els jutjats de la ciutat de Barcelona (Espanya) dins el que permeten les normes d'obligat compliment.

Tota la informació i documentació disponible a la versió en anglès d’invitaenunclic es proporciona únicament amb efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en anglès i el de la versió original en espanyol prevaldrà el d'aquesta última.


Darrera actualització: 23 d'octubre de 2017.

Aquest lloc utilitza cookies per funcionar, adaptar i facilitar la navegació de l'usuari. En seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.